Salam,

Magazine ko pasand karny or apni qeemte raie paish karny par sab bhaiyon ka bay had shukar guzar hoon.